Skogsägaren berättar

Rolf Westling, mångårig timmerleverantör.

Vad fick dig att välja Bergkvist-Insjön?

Jag tycker det är viktigt att tänka lokalt. På bygden, miljön och de arbetstillfällen som därigenom skapas. Genom att välja Bergkvist-Insjön har jag möjlighet att få allt detta. 

Vad betyder skog för dig och möjligheten att kunna leverera till Bergkvist-Insjön?

Genom att välja Bergkvist-Insjön vet jag att den råvara jag levererar blir utnyttjad på ett effektivt sätt. Att veta att min råvara blir en högkvalitativ produkt samtidigt som jag bidrar till att värma delar av samhället känns bra.