Såglinje

Såglinjen består av en lång rad komponenter som tillsammans skapar en maskin med imponerande prestanda.
Såghuset är 115 meter långt och 23 meter brett. I såglinjen finns bland annat 400 elmotorer, 245 servoventiler och cirka 5000 kablar om totalt 25 mil.
Det finns 64 bildskärmar i manöverrummet och längs linjen. Matningshastigheten är upp till 170 meter per minut.

Linjen arbetar med diagonal profilering av kantbrädorna och kurvsågning, från rakt snitt till radie, min. 110m
Den har sex 3D-mätramar i linjen som fulloptimerar stocken och kontrollerar utbytet.
Såglinjen har cirka 6500 kW (6,5 MW) installerad effekt.

Spela video