Råvara

För att säkra och effektivisera råvaruförsörjningen till sågverket bildades år 2000 råvarubolaget Weda Skog AB med Bergkvist-Insjön AB som en av delägarna. Weda Skogs välutbildade skogsexperter har med åren samlat på sig en gedigen erfarenhet och kan de lokala förutsättningarna.

Weda Skog köper råvara av privata skogsägare i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Utöver avverkningstjänster erbjuder Weda Skog ett brett utbud av skogstjänster. Weda Skog köper också in råvara från industriella aktörer, skogsägareföreningar, Sveaskog mfl.

Weda Skog AB ägs av Bergkvist-Insjön AB (70%) och Moelven Dalaträ AB (30%). Weda Skog har 35 anställda och finns i Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Weda Skog omsätter ca 1 miljard kronor per år och anskaffar årligen cirka 1,7 miljoner m³fub rundvirke. Weda Skogs biobränsleverksamhet omsätter ca 0,6 TWh.

Läs mer om Weda Skog, dess miljöåtagande och tjänster här www.wedaskog.se