Produktion

Råvaruförsörjningen sköts av vårt dotterbolag WedaSkog. Weda Skog har som mål att alltid ta in certifierad råvara när det efterfrågas av våra kunder. VMFQbera sorterar och graderar all inkommnade råvara, in till minsta stock. Stockarna sorteras in i 80 olika klasser, allt för att möta våra kunders krav. VMFQberas personal är fristående från både säljande och köpare, de försöker alltid göra det rätta för båda parter i timmeraffären.

Tekniken i produktionen har som huvudmål att alltid möta kundens krav, alltid i hög hastighet och i hög precision. För att lyckas med detta håller vi alltid vår utrustning i perfekt skick, allt för att vara säkra på att vi får exakta dimensioner på våra varor. Exakthet i hög hastighet är våra ledord. Biprodukter såsom massaved, flis och sågspån levereras till kunder som tillverkar pappersprodukter och pellets. Men vi återanvänder även en del biprodukter själva.

Vi tycker det är viktigt med återvinning och miljö och har därför en stor värmepanna av betydande storlek. Denna har kapacitet att värma inte bara vår egen industri utan också delar av den närliggande samhället. Den är också vår huvudsakliga värmekälla till våra virkestorkar.

De sista stegen för att skapa värde för kunden är då vi sorterar vårt virke. För oss är det viktigt att vi håller en hög och jämn kvalitet i varje leverans.