Om oss

Välkommen till Bergkvist-Insjön AB

Ett familjeföretag i världen
Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön, med ett 150-tal anställda. Bergkvist-Insjön AB har världen som marknad. Vi sågar 100 % gran och exporterar omkring 85% av vår produktion, där Japan är vår största marknad. Försäljningen sker dels genom vår marknadsavdelning, dels genom agenter på marknader med kontinuerlig efterfrågan. I Insjön har vi en egen containerterminal för exporten. Därmed har vi en säker, sluten hantering av våra trävaror som skickas direkt till slutförbrukaren.

Europas mest moderna sågverk
2006 investerade Bergkvist-Insjön AB i en ny såglinje. En såglinje som är Europas mest moderna. Såglinjen är något av ett tekniskt underverk, där vi använder oss av senast tillgängliga teknik inom en rad områden. Därmed har företaget under den senaste tiden gått från att vara ett traditionellt sågverk till att vara en modern processindustri med stora krav på kompetens hos samtliga medarbetare.

 

Styrelse