Miljö

Bergkvist-Insjön AB är spårbarhetscertifierade enligt PEFC´s och FSC®(FSC-C107974) riktlinjer

Den övergripande målsättningen med PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), som är ett internationellt system för certifiering av skogsbruk, är att tillvarata miljöhänsynen i skogsbruket och säkra att skogsresurserna förvaltas på ett bärkraftigt och miljömässigt gott sätt. FSC®(FSC-C107974) (Forest Stewardship Council) medlemmar utformar tillsammans FSC®(FSC-C107974) regler där det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden.
Att spårbarhetscertifiera sig innebär i korta drag att man inom företaget har speciellt utformade rutiner för att säkerställa hanteringen av de certifierade timmervolymerna, från det att de anländer med lastbil för inmätning tills det att virket är klart för utlastning.

Uthållighet
Trä är vackert, lätt och starkt att bygga med.
Trä är ett naturligt förnybart och återvinningsbart material vars användning kan minska koldioxid utsläppen genom:
– effekten av skogen som kolsänka
– träprodukternas förmåga att lagra kol
– substitution av fossilbränsleintensiva material