Marknad

Vi träffas – behovet definieras

Bergkvist-Insjön AB levererar produkter som är kundanpassade när det gäller torkning, sortering, exaktkapning och hyvling. Ca 85 % av våra leveranser går på exportmarknaden, vi har erfarenhet av kunder på de flesta marknader. Vår huvudmarknad är Japan och Kina.

Vi exporterar 85 % av produktionen
Bergkvist-Insjön AB levererar produkter som är kundanpassade när det gäller torkning, sortering, exaktkapning, etc.
Huvuddelen av gran levereras specialtorkad för limträproduktion i Japan och Europa. Hållfasthetssortering och hyvling sker direkt i förädlingsverket. Exaktkapade komponenter av hög kvalitet produceras för husfabrikation i Europa och Japan.

Vill Du veta mer om våra produkter, priser eller leveranser?
Kontakta oss på Marknadsavdelningen.