Justerverk

På Bergkvist-Insjön har vi två justerverk, U4 och F2.

U4

U4 är det fjärde i raden av utlastningsverk som funnits på industrin eller som vi säger idag, justerverk.
Verket byggdes 1985 och man kunde då med två sorterare komma upp i en maxhastighet på 60 virkesbitar per minut. Under årens lopp har dock justerverket trimmats och förbättrats. 2008 installerades en kamerasortering av märket Finscan, och idag justerar man med en maxhastighet av 125 virkesbitar per minut. Rekordet ligger på ca 7000 virkesbitar per timme. På U4 justerar vi framförallt sidobrädor och på en vecka justerar vi lite över 400 000 virkesbitar.

F2

är det andra förädlingsverket vi har och namnet kommer av att man hyvlar (förädlar) virket. Förädlingsverket byggdes 1996 och mycket av sorteringen då bestod av hyvlat limträ till Japan. Eftersom det mesta virket hyvlades byggde man även en traysorter. En traysorter är 30 stycken liggande fack som hjälper oss att reducera skador på virket efter hyvling. På F2 justeras det i dag huvudsakligen hyvlat centrumvirke. Detta virke hållfasthetssorteras även för att kunna användas som konstruktionsvirke i Europa och Asien.  Under en vecka justeras ca 150.000 virkesbitar på F2, med en maxhastighet på ca 95 virkesbitar per minut. Rekordet ligger på ca 4700 virkesbitar per timme.