Dotterbolag

Bergkvist-Växjö KB

Bergkvist-Växjö är ett handelsföretag som startades den 1 april 1992. Bergkvist-Växjös handel består av sågade och hyvlade trävaror i gran. Ca 90% exporteras till länder som bl a Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Portugal, Spanien, Polen och Japan. Omsättningen är ca 100 000 m³ per år. Bergkvist-Växjö har ett mångårigt och kontinuerligt samarbete med hyvlerier som var och ett anpassar maskinpark och kompetens för respektive marknad. T ex paketkapning, exaktkapning, buntning, EAN-kodiering etc.

bergkvist-vaxjo.com