Certifieringar

PEFC

PEFC

PEFC

Bergkvist-Insjön AB innehar PEFC spårbarhetscertifikat. PEFC är ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk. PEFC bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet.

Mindre — Läs mer + Ladda ned

PEFC

PEFC

Enligt PEFC ska företaget ha ett system för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och innehåller därför krav på att företaget har en "grön förvaltningsplan".

Mindre — Läs mer + Ladda ned

JAS

JAS

JAS

Bergkvist-Insjön AB uppfyller kraven enligt JAS-certifieringen som bygger på Japansk lag. JAS-certifieringen är en kvalitetsstämpel som är ett krav vid huskonstruktion i Japan.

Mindre — Läs mer + Ladda ned

FSC® Mixed

FSC® (FSC-C107974)

FSC® (FSC-C107974)

Bergkvist-Insjön AB tillsammans med Weda Skog AB och Moelven Dalaträ AB innehar FSC® (FSC-C107974) spårbarhetscertikfikat. FSC® (FSC-C107974)är ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk. FSC® (FSC-C107974)bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet. Som kund till Bergkvist-Insjön AB finns möjligheten att köpa miljöcertifierade produkter. FSC® license code FSC-C107974.

Mindre — Läs mer + Ladda ned

KD56-30

KD56-30

KD56-30

Godkännande av virkestorkar och sågverksföretag. Bergkvist-Insjön AB's torkanläggning uppfyller Jordbruksverkets krav enligt KD56-30 och har tillstånd från Jordbruksverket att märka sina produkter med ett godkännandemärke, som är den officiella märkning som intygar att virket är fritt från skadedjur som insekter och nematoder.

kd5630

Mindre — Läs mer + Ladda ned

CE

CE

CE

CE-märket får sättas på produkter som uppfyller kraven enligt ett eller flera EU-direktiv. Med märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller grundläggande säkerhets- och hälsokrav.

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Trademark Registration

Varumärkesregistrering

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Trademark Registrations in China in Class 19

Varumärkesregistreringar i Kina, klass 19

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Varumärkesregistreringar i Kina, klass 19

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Trademark Registrations in China in Class 40

Varumärkesregistreringar i Kina, klass 40

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Varumärkesregistreringar i Kina, klass 40

Mindre — Läs mer + Ladda ned

Varumärkesregistreringar i Kina, klass 40

Varumärke

Mindre — Läs mer + Ladda ned