Affärsidé

Bergkvist-Insjön AB’s vision är att vara ledande

Bergkvist-Insjön AB’s vision är att vara det ledande sågverksföretaget i Dalarna. Vår affärsidé är att med en lokal timmerförsörjning erbjuda våra kunder trävaror efter specifika behov när det gäller dimension, torkning, exaktkapning, hyvling, hållfasthetssortering, emballering och rätt leveranstid.

Vår ambition är att skapa en verksamhet som i ett internationellt perspektiv har stor konkurrenskraft till nytta för bland annat de skogsägare som levererar timmer till Bergkvist-Insjön AB.

Verksamheten är exportinriktad med försäljning genom agenter på marknader där det finns en kontinuerlig efterfrågan.

Vår huvudmarknad är Japan

I Insjön har vi en egen containerterminal för att tillgodose framförallt exporten till Japan och övriga Asien. Därmed kan vi erbjuda en säker, sluten hantering av våra trävaror direkt till slutförbrukaren.