Bättre arbetsmiljö i ny fordonsverkstad

Bergkvist Insjön

Bättre arbetsmiljö i ny fordonsverkstad

 

Sedan några veckor tillbaka har Bergkvist-Insjön tagit en ny fordonsverkstad med kombinerad tvätthall i drift. Det var under förra året man påbörjade arbetet med att ersätta den gamla uttjänta verkstaden med en större och bättre anpassad lokal, där en bättre arbetsmiljö för mekanikerna tillsammans med miljöfrågor varit huvudpunkterna. I samråd med Leksands kommun och miljökontoret har man bl.a. som första anläggning i kommunen installerat en tungmetallavskiljare.

 

Fordonsverkstaden är noggrant planerad och man presenterar en rad icke ordinära lösningar vars inspiration till viss del är hämtad från andra industrier. Benny Långberg, Mekanisk chef och projektledare bakom fordonsverkstaden, vill även framhålla att man varit noga med att ge fordonsreparatörerna en stor roll i planeringen av bygget. De har fått varit med och tycka om i stort sett allt för att få en så effektiv och optimerad arbetsplats som möjligt. Dessutom har vi fått en mycket bättre arbetsmiljö för våra mekaniker rent ergonomiskt menar Patric Blomkvist, Huvudskyddsombud vid Bergkvist-Insjön.

 

Vad gäller tvätthallen har man sedan tidigare fått rekommendationer från Leksands kommun att, av miljömässiga skäl, se över och bygga en ny tvättplats. I samråd med miljökontoret har man därför, förutom standardrening såsom oljeavskiljare osv, som första anläggning i kommunen installerat en tungmetallavskiljare. Ytterligare miljövinster gör man genom att för uppvärmning av tvättvattnet utnyttja man kapacitet som redan finns på området genom att, via en värmeväxlare, ta vatten från en närliggande värmepanna. Genom att nu regelbundet kunna tvätta samtliga maskiner minskar man brandrisken samtidigt som man ökar livslängden på fordonen, en vinst i sig.