Call us: +46 247 44300
zhzhChinese

联系人

Suzan Ljungemo

Suzan Ljungemo (杨苏珊)

市场经理
直拨电话:  +46-247-443 21
移动电话: +46-70-534 21 00
E-mail 

Mats Wallgren

Wendy Zhu (朱文隽)

中国首席代表
直拨电话:+86 21 6217 1521
移动电话:+86 186 2138 9911
E-mail 


IMG_6931 minskat

Gillian Liang (梁晶晶)

中国区销售与市场专员
直拨电话:+86 21 6241 7650
移动电话: +86 185 0211 6993
E-mail 

Lucy Ge

Lucy Ge (葛晓露)

中国区市场助理
直拨电话 +86 21 6241 7650
移动电话 +86 139 1740 1881
E-mail 

邮件地址
Bergkvist-Insjön AB
Box 401
S-793 13 Insjön, Sweden

瑞典北魁沿湖木业集团有限公司 
中国上海黄浦区汉口路266号申大厦12楼