Ring oss: +46 247 44300
SvenskaEnglishJapanskaKinesiska

Historik

Gammalt sågverk

Företagets historia

Historien börjar här

Axel Bergkvist föddes den 28 maj 1900. Han hade sågverkspåbrå från sin far Anders, som var förvaltare på Ängelsbergs Sågverk, vid sjön Åmänningen i Västmanland.

Efter praktik på hyvlerier i England och Tyskland, där Axel hämtat kunskap om trävaruhantering, startade han egen verksamhet i juni 1926.

Den optimistiske 26-åringen saknade kapital, men med borgenshjälp av fadern Anders Bergkvist, Åhlmans Olof Olsson (blivande svärfar) och Bond August Andersson (Axels morbror) upplånades startkapitalet 30 000 kronor hos Svenska Handelsbanken.

Axel var aktiv i företaget till sitt frånfälle i augusti 1970. Axels affärsmannaskap präglades av entreprenörens idoga arbete kryddat med projekt av delvis äventyrlig karaktär. Axel fann man sällan på kontoret. På skiljet eller vid justerverket var det största chansen att hitta honom. Axels söner Ragnar, Bengt och Björn kom alla att vara verksamma inom företaget, där äldste sonen Ragnar ledde företaget 1970-1986.

Under Ragnars tid i företaget genomfördes flera strategiska affärer. Köp av Norsbro Sågverk i Leksand, skogsköp från Kopparfors och förvärv av grannföretaget Insjöns Sågverk AB. Bengt har under åren byggt upp sågverkets tekniska nivå och i många stycken varit innovatör i branschen.

Under 70-talet kommer den tredje generationen in i företaget. Ulf tar ansvar för råvaruanskaffningen fram till 1986 och ersätts då av brodern Olle. 1986 tar Ulf över ledningen i företaget efter fadern Ragnar. En stark expansion präglar 1980- och 1990-talen. Handelsrörelsen Bergkvist-Växjö etableras och drivs förfarande inom koncernen. En betydande sågverksrörelse byggs upp i Baltikum. Denna såldes 2006 när verksamheten ånyo koncentrerades till Insjön.

År 2000 skapas råvarubolaget Weda Skog AB tillsammans med AB Karl Hedin och Moelven Timber A/S. I dag ägs bolaget av Bergkvist-Insjön AB (70%) och Moelven Industrier ASA (30%), och är en av Mellansveriges största uppköpare av timmer. Under inledningen av 2000-talet sker en fortsatt expansion av verksamheten i Insjön till en produktionsnivå på 320 000 m³ sågad vara. Bergkvist-Insjön AB etablerar av containerterminal i samarbete med Tomoku Hus och en industriell uppgradering av anläggningen från timmermottagning till en helt ny såglinje av märket EWD, som invigdes i samband med företagets 80-årsjubileum 2006.