Ring oss: +46 247 44300
SvenskaEnglishJapanskaKinesiska

Certifieringar

JAS

JAS


Bergkvist-Insjön AB uppfyller kraven enligt JAS-certifieringen som bygger på Japansk lag. JAS-certifieringen är en kvalitetsstämpel som är ett krav vid huskonstruktion i Japan.

 

 

PEFC

pefc sv _20120411


Bergkvist-Insjön AB innehar PEFC spårbarhetscertifikat. PEFC är ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk. PEFC bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet.

PEFC-OFFPROD


Enligt PEFC ska företaget ha ett system för att säkerställa ett uthålligt skogsbruk och innehåller därför krav på att företaget har en "grön förvaltningsplan".

FSC® (FSC-C107974)

certifikat_20111107

Bergkvist-Insjön AB tillsammans med Weda Skog AB och Moelven Dalaträ AB innehar FSC® (FSC-C107974) spårbarhetscertikfikat. FSC® (FSC-C107974)är ett europeiskt system för certifiering av skogsbruk. FSC® (FSC-C107974)bygger på att hela kedjan - från skogsbruk, via sågverk, till möbeltillverkare - använder systemet. Som kund till Bergkvist-Insjön AB finns möjligheten att köpa miljöcertifierade produkter. FSC® license code FSC-C107974.

KD56-30

Jordbruksverket sv


Godkännande av virkestorkar och sågverksföretag. Bergkvist-Insjön AB's torkanläggning uppfyller Jordbruksverkets krav enligt KD56-30 och har tillstånd från Jordbruksverket att märka

kd5630


sina produkter med ett godkännandemärke, som är den officiella märkning som intygar att virket är fritt från skadedjur som insekter och nematoder.

CE

SP


CE-märket får sättas på produkter som uppfyller kraven enligt ett eller flera EU-direktiv. Med märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller grundläggande säkerhets- och hälsokrav.

Varumärkesregistreringar i Kina klass 40

certifikat 7470451
certifikat 7470449
certifikat 7470447

Varumärkesregistreringar i Kina klass 19

certifikat 7470450
certifikat 7470448

Registerbevis för varumärke

registerbevis för varumrke